Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Δαπάνες επιχειρήσεων

Περιέχει: -Ποιές δαπάνες αναγνωρίζονται και ποιές όχι -Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προυποθέσεις -Πότε θεωρούνται παραγωγικές οι δαπάνες και πότε όχι -Αμοιβές προσωπικού, μελών ΔΣ, τρίτων -Έξοδα κίνησης, φιλοξενίας, διαφημίσεων, κινητής τηλεφωνίας κ.λ.π. -Προυποθέσεις έκπτωσης δωρεών, δικαιωμάτων, αποζημιώσεων -Αποσβέσεις, ποσοστά αποσβέσεων, προβλέψεις, επισφαλείς πελάτες -Υποτιμολογήσεις, Υπερτιμολογήσεις -Εκπτώσεις τόκων, φόρων, τελών -Δαπάνες αυτοκινήτων, ακινήτων, ελεύθερων επαγγελματιών Ενημερωμένο μέχρι και το ν. 3427/05, στο οποίο περιέχονται όλες οι αποφάσεις εκπιπτόμενων ή μη δαπανών μέχρι και την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1029/17.2.2006, διοικητικές λύσεις, δικαστικές αποφάσεις. Πλήρες Αναλυτικό Αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο.