Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Το παρόν έργο καλύπτει την ανάγκη μιας κατ΄ άρθρον ερμηνείας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, η οποία περιλαμβάνει σύνοψη των θέσεων της θεωρίας και συγκεντρωτική παράθεση της σχετικής νομολογίας. Συγκεκριμένα, στην εκτενή εισαγωγή παρουσιάζονται η πορεία διαμόρφωσης της Ελληνικής Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας και οι βασικές αρχές του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Περαιτέρω, παρατίθεται το πλήρες κείμενο του ΣΠΚ με ερμηνευτικό σχολιασμό του ουσιαστικού μέρους, τη σχετική νομολογία της τελευταίας εικοσαετίας, καθώς και την Αιτιολογική και Εισηγητική Έκθεση. Οι διατάξεις του Κώδικα τίθενται όπως ισχύουν μετά τη θέση σε εφαρμογή του Ν 3289/2004 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις». Ως απαραίτητο συμπλήρωμα του έργου παρατίθεται ο Ν 2304/1995 «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων» και το ΠΔ 21/2002 «Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου». Το εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο, που συνέταξε η Ι. Γιαρένη, Νομικός, Εργ. Συνεργάτιδα ΤΕΙ Αθήνας καθιστά το έργο ιδιαίτερα εύχρηστο και λειτουργικό.