Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Το ιστορικό της Κυπριακής τραγωδίας και τα διδάγματά του

[...] Ο σκοπός της συγγραφής του βιβλίου δεν είναι τόσον η εξιστόρησις των γεγονότων που συνέβησαν, αν και χρειάζονται και αυτά, αλλά η προτροπή προς μετάνοιαν την οποίαν πρέπει να δείξωμεν και η κατά Θεόν ζωή, ούτως ώστε να δη ο Θεός την επιστροφήν μας προς Αυτόν και να προσδράμη να μας σώση. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο δεν ήταν η δικαίωση της τουρκοκυπριακής μειονότητας ή "επιχείρηση ειρήνης", όπως προσπαθούν να δικαιολογήσουν την επέμβασή του οι Τούρκοι, ούτε τίποτα άλλο από αυτά που προφασίζονται, αλλά ο τουρκικός επεκτατισμός και η τουρκοποίηση ελληνικών εδαφών. [...] (απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου)