Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Συναγωγή Πατέρων ήτοι συστηματικοί πίνακες της ελλληνικής πατρολογίας του J. - P. Migne

Ο παρών 3ος τόμος της "Συναγωγής Πατέρων", τελειούται μετά την δημοσίευσιν του 3ου και τελευταίου τεύχους του Β΄ τόμου της Συναγωγής Πατέρων. Η καθυστέρησις οφείλεται κυρίως εις την περί τα Πανεπιστημιακά έργα και δη άνευ βοηθού καθώς και εις τα διοικητικά της ορθοδόξου Κατηχητικής Σχολής. (από τον πρόλογο του βιβλίου)