Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να προσεγγίσουμε διεξοδικά ορισμένα προβλήματα που αναφύονται κατά τις σύγχρονες θεολογικές και οικουμενικές αναζητήσεις και να δώσουμε κατά το δυνατόν τεκμηριωμένες απαντήσεις και να δώσουμε κατά το δυνατόν τεκμηριωμένες απαντήσεις με βάση την ορθόδοξη παράδοση και τη σύγχρονη θεολογική έρευνα, καθώς και τον εν γένει θεολογικό στοχασμό, δημοσιεύσαμε ήδη σε δυο τόμους, έναν το 1993 και έναν το 2000, μια σειρά μελετημάτων δογματικής θεολογίας με τον ευρύ και περιεκτικό ταυτόχρονα τίτλο "Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός". Ο παρών τόμος έχει σκοπό να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του σε επίκαιρα δογματικά, ιστορικοδογματικά, οικουμενικά και διαθρησκειακά προβλήματα μέσω των δεκατριών μελετημάτων που τον απαρτίζουν. Τα περισσότερα από αυτά αποτέλεσαν εισηγήσεις μας σε διάφορα συνέδρια κατά την τελευταία οκταετία και δημοσιεύθηκαν ως επί το πλείστον στα Πρακτικά των εν λόγω συνεδρίων. [...] (από τον πρόλογο του συγγραφέα)