Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Λεξικό των λαών του αρχαίου κόσμου

[...] Κατέβαλα ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε, με τις συχνές βιβλιογραφικές παραπομπές, να υποβοηθήσω τον ενδιαφερόμενο γενικώς, αλλά και τον ειδικό ερευνητή, να ανατρέξει σε εξειδικευμένα έργα για θέματα πού απαιτούν περισσότερες λεπτομέρειες, χωρίς αυτό να αποβή, εις βάρος του μέσου αναγνώστη. Σε ορισμένα λήμματα υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές και λεπτομερής παρουσίαση των συμβάντων που εμφανίζουν κατά την γνώμη μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Έλληνα μελετητή, μια και δεν είναι ευρύτερα γνωστά, όπως π.χ. στο λήμμα για τους Καρχηδονίους και τις συγκρούσεις τους με τους Σικελιώτες (τους Έλληνες των αποικιών της Σικελίας) δόθηκε μεγαλύτερη έκταση στην εξιστόρηση των γεγονότων που σχετίζονταν με τις εσωτερικές εξελίξεις των σημαντικών ελληνικών πόλεων και των ηγεμόνων τους όπως ο Διόνυσος ο πρεσβύτερος, ο Αγαθοκλής και ο Ιέρων Β΄. [...] (από τον πρόλογο του συγγραφέα)