Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Νεοελληνική γλώσσα Γ΄ τάξη γυμνασίου

Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην Γ΄τάξη του γυμνασίου. Περιέχει: - Επεξεργασία όλων των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου - Απαντήσεις στις ερωτήσεις του τετραδίου εργασιών - 108 πρόσθετες ασκήσεις με τις απαντήσεις τους - 16 κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τούς