Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Το απόρρητο ημερολόγιο της Κ.Υ.Π. για την Κύπρο

Η γνωστή άποψη ότι η συγγραφή της ιστορίας, χωρίς την παράθεση στοιχείων των μυστικών υπηρεσιών, μοιάζει με την όψη του χαλιού από την ανάποδη, επαληθεύεται με το βιβλίο αυτό. Το περιεχόμενό του, οι απόρρητες εκθέσεις της ΚΥΠ για το Κυπριακό, αποτελείται από πληροφορίες και άγνωστα στοιχεία, με τη βοήθεια των οποίων η "καλή όψη" του χαλιού, υπό τη μορφή μίας ολοκληρωμένης εικόνας, αναδεικνύεται πλήρως και με κάθε λεπτομέρεια. Μία εικόνα που παρείχετο σε καθημερινή βάση στην τότε πολιτική ηγεσία της χώρας, με σκοπό την υποβοήθηση της στον χειρισμό το Κυπριακού. Τα στοιχεία των εκθέσεων της ΚΥΠ, της πρώτης μυστικής υπηρεσίας της Ελλάδας, όχι μόνο καλύπτουν, με μία αξιοσημείωτη επάρκεια και πληρότητα, τις εξελίξεις της περιόδου στην οποία αναφέρονται (1959-1960), αλλά συμπληρώνουν τα κενά που άφησαν σκόπιμα στις μεταγενέστερες μαρτυρίες τους οι πρωταγωνιστές του εθνικού αυτού ζητήματος, τόσο για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας όσο και για λόγους απτόμενους της υστεροφημίας τους. Η περίοδος που καλύπτουν τα δημοσιευόμενα για πρώτη φορά στοιχεία από το "Απόρρητο ημερολόγιο της ΚΥΠ" έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση του Κυπριακού. Και τούτο διότι, κατά την περίοδο αυτή, καταγράφονται γεγονότα και επισημαίνονται στοιχεία της έξωθεν επιβληθείσας λύσεως του, στα οποία ο αναγνώστης θα αναγνωρίσει εύκολα τις ρίζες όλων των μετέπειτα προβλημάτων που σημάδεψαν τη μοίρα της μαρτυρικής Νήσου. Ο αναγνώστης των απόρρητων εκθέσεων της ΚΥΠ θα έχει την ευκαιρία να εκτιμήσει μεταξύ άλλων: -Τα λάθη και τις παραλείψεις της ελληνικής και ελληνοκυπριακής ηγεσίας. -Τις πιέσεις των ξένων. -Τον δόλιο ρόλο των Άγγλων στη λύση του Κυπριακού και στις μετέπειτα εξελίξεις. -Τη στάση των Τούρκων απέναντι στις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. -Τη διαμάχη των δύο συνασπισμών να προσεταιρισθούν το νεοσύστατο ακόμη Κυπριακό Κράτος, καθώς επίσης και τη συμμετοχή και τον ρόλο όχι μόνο της ελληνικής και τουρκικής πολιτικής ηγεσίας στην αντιπαράθεση αυτή, αλλά και των κυπριακών κομμάτων και ηγετικών πολιτικών προσωπικοτήτων της Νήσου.