Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

- Πλήρης κωδικοποίηση μέχρι το Ν. 3763/09 - Θεματική ερμηνεία κατ' άρθρο - Αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο - Υποκείμενοι σε φορολογία - Εισοδήματα επιχειρήσεων - Ελευθέρων Επαγγελματιών - Αγροτών - Ακινήτων - Μισθωτών - Αυτοτελής φορολογία - Τεκμήρια - Προκαταβολή - Παρακράτηση - Λογιστικός προσδιορισμός - Δαπάνες - Δηλώσεις - Έλεγχος - Περαίωση - Μ.Σ.Κ.Κ. - Αναπροσαρμογή - Αποσβέσεις - Αποφάσεις