Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Η γλώσσα κιβωτός στο νηπιαγωγείο οδηγός

Το βιβλίο "Η γλώσσα κιβωτός στο νηπιαγωγείο οδηγός" είναι ένα τρίτομο έργο που ασχολείται με την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Πρόκειται για έναν ετήσιο καθημερινό οδηγό που περιλαμβάνει 432 ευέλικτες και διασκεδαστικές δραστηριότητες καθώς και 108 συνοδευτικά φύλλα εργασίας που επιδιώκουν την εξελικτική δόμηση της γνώσης και της γλώσσας μέσα σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο προσφέρει αποτελεσματική κατάκτηση του προφορικού και γραπτού λόγου, ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων όλων των παιδιών και υποστήριξη της γνωστικής, κινητικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους.