Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Γιατί;

Ερωτήματα, άλλοτε απαντητά [δυνάμενα να απαντηθούν], άλλοτε δυσαπάντητα [δυσκόλως να απαντηθούν] και ενίοτε αναπάντητα προβάλλουν τη διαδρομή μας. Παραθέτονται τα τελευταία. Τα αναπάντητα, στα εννέα διηγήματα του παρόντος βιβλίου. Η έλευση και η απέλευση του ανθρώπου. Η έντονη σωματική δυσπλασία, ατέλεια. Η αρρώστια είτε εκ γενετής είτε εκδηλούμενη αργότερα. Η φθορά η οποία θεωρείται "φυσιολογική" επακολουθούμενη από την εσπερία της ζωής, το γήρας. Ο θάνατος. Όλα εκφάνσεις της ζωής. Όσον αφορά στην προέλευση τους δεν υφίσταται σχετική γνώση, Άγνοια υπάρχει. Στα αναπάντητα αυτά ερωτήματα αποτολμάται μια απόπειρα προσέγγισης τους, μολονότι είναι λίαν δυσχερής. Μάλλον αδύνατη. Διατωπώνονται απόψεις [φιλοσοφικές, θρησκευτικές] με όσο το δυνατόν απλούστερο τρόπο προκειμένου να γίνονται αντιληπτές σε όλους.