Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Επανορθωτική δικαιοσύνη

Η παρούσα μονογραφία αποτελεί το πρώτο βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία για την επανορθωτική δικαιοσύνη. Η προσέγγιση της επανορθωτικής δικαιοσύνης είτε ως τάσης στην εγκληματολογία είτε ως ευρύτερου ερμηνευτικού πλαισίου για τη δικαιοσύνη εμπεριέχει συγκεκριμένα φιλοσοφικά, ιδεολογικά, κοινωνιολογικά, νομικά και πολιτικά ερείσματα και ανάγεται σε τρία επίπεδα: το αξιακό επίπεδο (συμμετοχική δημοκρατία, διαμόρφωση αποφάσεων από τη βάση προς την κορυφή κ.ά.), το επιστημονικό-εγκληματολογικό επίπεδο (ιδιωτικοποίηση του εγκλήματος, ανάληψη ατομικής ευθύνης από τον δράστη, επανόρθωση της ζημίας ή βλάβης των θυμάτων κ.ά.) και το επίπεδο των εφαρμοσμένων πρακτικών (ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, εξωδικαστική διευθέτηση, διαμεσολάβηση κ.ά.).