Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Το μεσαίο πολίτευμα ή Η μικρή πολιτεία

Οι συγκρουσιακές σχέσεις, που κυριαρχούν ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα· το ακραίο ταξικό μίσος που διαβρώνει τις συνειδήσεις και διασπά την ενότητα της κοινωνίας· ο ανελέητος οικονομικός ανταγωνισμός και η ανειρήνευτη αντιπαλότητα συμφερόντων, έχουν όλα αυτά οδηγήσει τον σημερινό μας κόσμο σ' έναν ακήρυχτο πόλεμο των πάντων κατά πάντων. Εξάλλου η έλλειψη μιας κοινά αποδεκτής πολιτικής θεωρίας ή αντίληψης, που να συγκεράζει τα συμφέροντα και να "ομαλίζει" τις αντιθέσεις, επιτείνει τον κίνδυνο διάλυσης των κοινωνιών. Η παρούσα μελέτη έχοντας σαν οδηγό την ιστορική γνώση αλλά και τη σύγχρονη εμπειρία, φιλοδοξεί να ρίξει κάποιο φως στα αδιέξοδα και κατά το δυνατό να πληρώσει τα ελλείποντα. Η φανέρωση της κεκραμένης φύσης του ύψιστου κοινωνικού Αγαθού, ως και η έννοια της μεσότητας όχι μόνο σαν προσωπικής και κοινωνικής αρετής, αλλά κυρίως ως πολιτικού μεγέθους και αξίας, συνθέτουν ίσως το ελλείπον κλειδί. Αυτό, προφανώς, που όλοι οι λαοί χρειάζονται ώστε να ξανακερδίθει η πολιτική αξιοπιστία, ως και η διαρκώς αναζητούμενη ευδαιμονία των ανθρώπων.