Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Διαχείριση έργων

H διαχείριση ενός έργου (project management) είναι ένα αναδυόμενο επάγγελμα. Ο κύριος σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να κάνει μια εισαγωγή στο τι είναι η διαχείριση ενός έργου, πώς αυτή προσδιορίζεται και πώς αυτή περιγράφεται. Θα αναφερθούμε στο τι γενικά θεωρείται αποδεκτό στη διαχείριση ενός έργου, ποια γνώση και ποιες πρακτικές ισχύουν στα περισσότερα έργα, τις περισσότερες φορές, και είναι γενικά αποδεκτές. Γενικά αποδεκτές δεν σημαίνει ότι η γνώση και οι πρακτικές που περιγράφονται είναι ή πρέπει να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλα τα έργα. Ο διαχειριστής και η ομάδα διαχείρισης του έργου είναι πάντα αρμόδιοι για να καθορίσουν τι είναι αποδεκτό, και τι είναι κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο έργο. Το παρόν βιβλίο προορίζεται επίσης να παρέχει ένα κοινό λεξικό μέσα στο επάγγελμα, και την πρακτική για την ομιλία και το γράψιμο για τη διαχείριση ενός έργου. Η διαχείριση έργου είναι σχετικά νέο επάγγελμα, και ενώ υπάρχει μια ουσιαστική γνώση γύρω από αυτό το αντικείμενο, εντούτοις υπάρχει σχετικά μικρή αποδοχή συγκεκριμένων όρων που να γίνονται αποδεκτοί από όλους. Το βιβλίο αυτό παρέχει μια βασική αναφορά σε καθένα ενδιαφερόμενο στο επάγγελμα της διαχείρισης ενός έργου. Η διαχείριση ενός έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω άτομα που εμπλέκονται με αυτή χωρίς όμως να περιορίζεται μόνο σε αυτά: - Ανώτερα στελέχη. - Μάνατζερ της διαχείρισης του έργου. - Διαχειριστές έργου και άλλα μέλη ομάδων έργου. - Πελάτες έργου και άλλοι συμμέτοχοι του έργου. - Λειτουργικοί μάνατζερ με τους υπαλλήλους της εταιρίας που έχουν εκχωρηθεί σε ομάδες έργων. - Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τη διαχείριση έργου και σχετικά θέματα. - Σύμβουλοι και άλλοι ειδικοί στους σχετικούς τομείς διαχείρισης του έργου. - Εκπαιδευτές που αναπτύσσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της διαχείρισης έργου. - Φοιτητές που πρόκειται να διδαχθούν το μάθημα της διαχείρισης έργων. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τον διαχειριστή του έργου, το δεύτερο περιλαμβάνει τον ορισμό και τις προδιαγραφές του έργου, το τρίτο περιγράφει τις εργασίες του έργου καθώς επίσης και τη συγκρότηση της ομάδας του έργου, το τέταρτο ασχολείται με την εναρκτήρια συνεδρίαση, το πέμπτο κεφάλαιο περιγράφει τη λίστα των εργασιών του έργου, το έκτο ασχολείται με τη δημιουργία του διαγράμματος Gantt, το έβδομο περιγράφει το χρονικό προγραμματισμό ενός έργου, το όγδοο περιγράφει τη διαχείριση ποιότητας ενός έργου, το ένατο ασχολείται με τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, το δέκατο περιλαμβάνει τη διαχείριση επικοινωνιών του έργου, το ενδέκατο κεφάλαιο ασχολείται με τη διαχείριση κινδύνου ενός έργου, το δωδέκατο ασχολείται με τη διαδικασία αλλαγής του έργου, το δέκατο τρίτο περιγράφει τη διαδικασία της περάτωσης του έργου, και το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει την κατηγοριοποίηση των έργων. Στη δεύτερη έκδοση του παρόντος βιβλίου εκτός από την προσθήκη του κεφαλαίου 14, προστέθηκε το Παράρτημα Β που περιλαμβάνει 60 ερωτήσεις-απαντήσεις πολλαπλών επιλογών. (από τον πρόλογο του βιβλίου)