Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Η μικρασιατική εκστρατεία όπως την είδα

Του πονήματος τούτου κύριος σκοπός δεν είναι να δοθούν παραδείγματα πολεμικής δράσεως προς διδασκαλίαν των εχόντων ως επάγγελμα την πολεμικήν τέχνη, αλλά είναι σκοπός να κατανοηθή από πολιτικούς και στρατιωτικούς ότι οι πόλεμοι κερδίζονται δια μόνης της γενναιότητος των στρατιωτών, της καταρτίσεως ικανών στελεχών των πολεμικών δυνάμεων και της τελειότητος των τεχνικών μέσων, αλλά κερδίζονται και δια της ψυχοσυνθέσεως των αρχηγών των πολεμούντων στρατών και των συνθηκών, υφ' ας αναλαμβάνουν ούτοι την εκπλήρωσιν της εντολής της κυβερνήσεώς των. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)