Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Φορολογικές σημειώσεις 2012

- Όλες οι αλλαγές στη φορολογία με τους Ν. 3842/2010, Ν. 3888/2010, Ν. 3943/2011, Ν. 3986/2011, Ν. 4002/2011, Ν. 4024/2011 και Ν.4038/2012. - Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους. Παραδείγματα. - Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. - Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιρειών και νομικών προσώπων. - Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων. Παραδείγματα. - Αυτοέλεγχος άρθρων 13 έως και 17 Ν. 3296/2004. - Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. - Φορολογικό Πιστοποιητικό. - Λοιπές φορολογικές αλλαγές. - Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων.