Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

Περιέχει: - Όλες τις διατάξεις του ΚΦΑΣ - Την Ερμηνευτική Εγκ. ΠΟΛ 1004/4-1-2013 - Πλήρη Ανάλυση-Ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή Ερώτηση-Απάντηση - Συνδυασμό των διατάξεων του ΚΦΑΣ με Εισόδημα, Φ.Π.Α, Ε.Γ.Λ.Σ, Κυρώσεις, Α.Κ., Ε.Ν, Ν. 2190/20 - Ερμηνευτικές Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές Λύσεις - Αναλυτικό Αλφαβητικό Ευρετήριο.