Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Βυζαντιακά νομισματικά ζητήματα

Φωτομηχανική επανέκδοση με ψηφιακή επεξεργασία και νέα επιμέλεια (πρώτη έκδοση: Βarth και von Hirst, Αθήναι 1899). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Παλαιολόγων, Καταβολή κιβδήλου Κομνηνών, Ηλιοσεληνάτα Κομνηνών, Ολότραχα Ολοκότινα Τα πυρεκβόλα και η σημαία των Παλαιολόγων Βυζαντιακά νομίσματα της νήσου Ρόδου Επίμετρον - Η δημοσίευσις του Gustave Schlumberger Yπόμνημα