Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Η δημοκρατία και η κλασική Ελλάδα

Δεν χρειάζεται να αιτιολογήσουμε την έκδοση μιας νέας ιστορίας του αρχαίου κόσμου· η σύγχρονη έρευνα και οι νέες ανακαλύψεις άλλαξαν σημαντικά την οπτική μας και είναι καιρός τα αποτελέσματα να γίνουν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Παρόλα αυτά, η "Ιστορία του αρχαίου κόσμου" των εκδόσεων Fontana δεν επιχειρεί να παρουσιάσει απλώς μια ενημερωμένη ιστορική αφήγηση. Οι κύριες δυσκολίες για τη μελέτη του μακρινού παρελθόντος είναι η σχετική έλλειψη μαρτυριών και τα ειδικά προβλήματα ερμηνείας τους· αυτό καθιστά διαδοχικά δυνατές και επιθυμητές την παρουσίαση και την ανάλυση των σημαντικότερων μαρτυριών στον αναγνώστη, ώστε να μπορέσει και ο ίδιος να παρατηρήσει τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στην ανακατασκευή του παρελθόντος και να κρίνει την επιτυχία τους. Επομένως, η σειρά αισιοδοξεί να δώσει έναν περιγραμματικό απολογισμό της καθεμίας περιόδου και ταυτόχρονα να παρουσιάσει όσο το δυνατόν περισσότερες μαρτυρίες γι' αυτήν. Επιλεγμένες πηγές ερμηνεύονται και ενσωματώνονται στην αφήγηση, συγκροτώντας συχνά τη βάση της· όταν οι ερμηνείες τους είναι αμφιλεγόμενες, παρουσιάζονται στον αναγνώστη οι επιμέρους επιχειρηματολογίες. Επιπλέον, κάθε τόμος εμπεριέχει μια κατά είδος γενική επισκόπηση των μαρτυριών που είναι διαθέσιμες για κάθε περίοδο και κλείνει με λεπτομερείς προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση. Αυτή η σειρά, όπως αναμένεται, θα παρέχει τα μέσα στον αναγνώστη για να ακολουθήσει τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και τις κλήσεις του, έχοντας επιτύχει σε κάποιον βαθμό την κατανόηση των ορίων μέσα στα οποία πρέπει να εργάζεται ο ιστορικός. (Oswyn Murray, από την έκδοση)