Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Μαθηματικά παιχνίδια για το νηπιαγωγείο

Μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο καταστάσεων προβληματισμού τα παιδιά μαθαίνουν: - να ταξινομούν και να διατάσσουν υλικά, - να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, - να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις και να αναπαράγουν σχήματα, - να χρησιμοποιούν για να μετρούν αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης, - να χρησιμοποιούν, να οργανώνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς, - να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν απλά στερεά και ευθύγραμμα σχήματα, - να αναγνωρίζουν συμμετρικά σχήματα ως άξονα, - να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις, - να λύνουν μικρά προβληματάκια. Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου δίνονται: - ιδέες για παιχνίδια, κατασκευές, προσωπική έκφραση και δημιουργία.