Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Δίκαιο των δασικών οικοσυστημάτων

Το "Δίκαιο των δασικών οικοσυστημάτων" περιλαμβάνει τα εξής: 1) Διατάξεις δημοσίου δικαίου: Έννοια του δάσους και συναφείς έννοιες. Κατηγορίες δασικών οικοσυστημάτων Αναδασωτέες εκτάσεις Έννοιες περιβαλλοντικού δικαίου Συνταγματική και νομοθετική προστασία δασικών οικοσυστημάτων Επιτρεπόμενες επεμβάσεις Πράξεις χαρακτηρισμού - πράξεις αναδάσωσης Δασικές πυρκαγιές Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής 2) Διατάξεις ιδιωτικού δικαίου: Τεκμήριο κυριότητας δημοσίου Ιδιωτική κυριότητα Διακατεχόμενες εκτάσεις Μεταβίβαση ιδιωτικών δασικών οικοσυστημάτων 3) Διατάξεις ποινικού δικαίου: Δασική νομοθεσία Περιβαλλοντική νομοθεσία Ποινικός κώδικας Ειδικές διατάξεις