Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ειδικότερα ζητήματα της αστυνομικής προανάκρισης

To παρόν σύγγραμμα αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης ειδικών ζητημάτων που σχετίζονται με την αστυνομική προανάκριση. Αναμφίβολα δεν θα ήταν δυνατό να συμπεριλάβει όλα τα ζητήματά της, για αυτό επιλέχθηκαν θέματα που αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης και συγκρουόμενων απόψεων αλλά και εκατέρωθεν ικανοποιητικής επιχειρηματολογίας. Η προσέγγιση των θεμάτων συνίσταται τόσο από θεωρητική νομολογιακή οπτική όσο και από την αμιγώς εμπειρική. Παρατίθενται απόψεις νομικών που ασχολήθηκαν με τα σχετικά ζητήματα, καθώς και προσωπικές απόψεις του γράφοντος με την σχετική επισήμανση.