Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ιστορικό φιλοτελικό λεύκωμα Θράκης (1850-1923)

Σύμφωνα με τα φιλοτελικά δεδομένα, η συλλογή γραμματοσήμων και ταχυδρομικών εντύπων του Ελευθερίου Τσινταράκη, που εστιάζει στην ταχυδρομική αλλά και τη γενική ιστορία της μείζονος Θράκης, σε δυο από τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας της, χαρακτηρίζεται ως θεματική, ιστορική φιλοτελική συλλογή. Η πρώτη περίοδος του υλικού της συλλογής αφορά στην ταχυδρομική ιστορία της Θράκης, κατά τη διάρκεια των χρόνων της οθωμανικής κυριαρχίας, για την οποία στις ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις υπάρχουν ήδη αρκετές αναφορές φιλοτελικές εκδόσεις και φιλοτελικοί κατάλογοι, που περιλαμβάνουν και εκδόσεις γραμματοσήμων της βόρειας Θράκης(Ανατολικής Ρωμυλίας) και της ανατολικής Θράκης, την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, υπάρχουν όμως και στις γειτονικές μας χώρες, της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, τους οποίους ο συλλέκτης Ελευθέριος Τσινταράκης, μέσω των διεθνικών επαφών που έχει αναπτύξει ως φιλοτελιστής, έλαβε υπ’ όψιν του, εμπλουτίζοντας με μοναδικής αξίας ιστορικό υλικό τη συλλογή του. Η δεύτερη περίοδος του υλικού της συλλογής αφορά στην περιοχή της μείζονος Θράκης από το 1912 και έως το 1922, αρχίζει δηλαδή με την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού πολέμου το 1912 και την προσπάθεια των βαλκανικών λαών να αποτινάξουν την οθωμανοκρατία. Στη συνέχεια παρακολουθεί συστηματικά τις εναλλασσόμενες καταλήψεις και εκκενώσεις εδαφών από τους βαλκάνιους διεκδικητές, πρώην συμμάχους στο κοινό μέτωπο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και καταγράφει τη δραματική συχνότητα των πληθυσμιακών ανακατατάξεων, που λαμβάνουν χώρα στα εδάφη της βόρειας, ανατολικής και δυτικής Θράκης, ερήμην των πληθυσμών και χάριν των κυρίαρχων, τη συγκεκριμένη εποχή, εθνικών ανταγωνισμών.