Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Αφηγήσεις ζωής ελληνίδων επιστημόνων

Το ζήτημα σχετικά με την θέση των γυναικών στον επιστημονικό-ερευνητικό τομέα των "ανδροκρατούμενων" επιστημονικών χώρων και ειδικότερα το θέμα της σχέσης "Γυναίκα και επιστήμη", συζητιέται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενώ παρουσιάζεται αυξητική τάση συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από πλευράς των γυναικών, βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν περιορισμένη παρουσία στις υψηλές βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας και χαμηλή συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στο βιβλίο αυτό επιχειρώ να εξετάσω με ερευνητικό εργαλείο την αφηγηματική ανάλυση, τις εμπειρίες ζωής ελληνίδων επιστημόνων -ερευνήτριες και καθηγήτριες πανεπιστημίου που διακρίθηκαν στον τομέα τους- και τους παράγοντες που επέδρασαν ώστε να ασχοληθούν με τις φυσικές επιστήμες, την επιστήμη της μηχανικής, την τεχνολογία και τα μαθηματικά...