Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Butterflies of Corfu

The book "Butterflies of Corfu" is an important tool for those interested in Corfu's rich fauna and especially its insects. It is the result of the extensive scientific research of the authors whose aims were: a. to produce the only, up to now, Field Guide to the sixty nine (69) butterfly species identified in Corfu by the authors - researching team. b. to become a scientific point of reference in order to document Corfu Lepidoptera. c. to raise awareness among residents and visitors of the island in matters of environmental protection and biodiversity conservation. Apart from the many and varied photos which accompany the text on the Lepidoptera, this book includes a wealth of environmental and distribution data on all butterfly types which can be found in Corfu and is therefore a valuable source of information. Corfu Press would like thank the authors of the book "Butterflies of Corfu" for their efforts to protect Corfiot nature through their research, observations and actions, traits that set them apart as environmentally-conscious and active citizens. Corfu Press would also like to thank the Region of the Ionian Islands and the Regional Unit of Corfu for their support on the first edition of the book. Το βιβλίο "Πεταλούδες της Κέρκυρας" αποτελεί ένα χρήσιµο "εργαλείο" για όσους ενδιαφέρονται για τον φυσικό πλούτο της Κέρκυρας και ιδιαίτερα για την εντοµοπανίδα της. Αποτελεί προϊόν µακρόχρονης επιστηµονικής έρευνας των συγγραφέων στο πεδίο προκειµένου να αποτελέσει : α. Τον µοναδικό µέχρι σήµερα Οδηγό Πεδίου των εξήνταεννέα (69) ειδών πεταλούδων που αναγνωρίστικαν στην Κέρκυρα από τους συγγραφείς-ερευνητές. β. Επιστηµονικό σηµείο αναφοράς για την καταγραφή των κερκυραϊκών λεπιδόπτερων. γ. Μοχλό ευαισθητοποίησης τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Το βιβλίο, εκτός του πλούσιου φωτογραφικού υλικού που συνοδεύει τα διάφορα είδη λεπιδόπτερων, διαθέτει πλήθος οικολογικών στοιχείων και δεδοµένων κατανοµής για το σύνολο των πεταλούδων που υπάρχουν στην κερκυραϊκή γη, γεγονός που το καθιστά πολύτιµη πηγή πληροφοριών και ενηµέρωσης. Η Corfu Press θεωρεί χρέος της να ευχαριστήσει τους συγγραφείς του βιβλίου "Πεταλούδες της Κέρκυρας" για την µακροχρόνια προσφορά τους στην έρευνα και την προστασία της Κερκυραϊκής φύσης µέσα από µελέτες, παρατηρήσεις και δράσεις που χαρακτηρίζουν τους ευαισθητοποιηµένους ενεργούς πολίτες. Ευχαριστεί επίσης την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων για την στήριξη τους στην πρώτη έκδοση του βιβλίου.