Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ο λόγος του Θεοφάνη Νικαίας

Η μελέτη αυτή ευελπιστεί να παρουσιάσει τη διδασκαλία για την Υπεραγία Θεοτόκο στον λόγο του Επισκόπου Νικαίας Θεοφάνη, υπό το πρίσμα της Υμνολογίας της Εκκλησίας, της Ησυχαστικής θεολογίας και της Θεοτοκολογίας των, αγίου Ιουστίνου Popovic και π. Δημητρίου Στανιλοάε. Επιπρόσθετα, ευελπιστεί να συσχετίσει τις θέσεις του με τις επισημάνσεις της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας και να διερευνήσει την πιθανότητα στοιχειοθέτησης "Μαριολογικών διδασκαλιών" στο έργο του.