Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ποινικό δίκαιο του περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η σημασία του περιβάλλοντος ως κοινωνικού αγαθού υψίστης αξίας είναι αδιαμφισβήτητη. Η έκδοση του παρόντος έργου "Ποινικό Δίκαιο του περιβάλλοντος στην Ελλάδα - Στο πλαίσιο της νομοθετικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης" κρίθηκε επιβεβλημένη λαμβανομένου υπόψη ότι η απασχόληση της ποινικής θεωρίας με τα ζητήματα που συνδέονται με την παρεμβατική δράση του ποινικού δικαίου στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας είναι πενιχρή σε συνδυασμό και με τις σοβαρές νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν σχετικά πρόσφατα (2012) στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος. Το έργο αναλύει τα βασικά θέματα της θεωρίας και νομοθεσίας που συνδέονται ευθέως με την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως από τη σκοπιά της σχετικής ποινικής προβληματικής, με βασικό κριτήριο τη διάγνωση της αποτελεσματικότητας της παρεχομένης ποινικής προστασίας στα περιβαλλοντικά αγαθά.