Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Δίκαιο των δασικών οικοσυστημάτων

Το έργο αποτελεί την πλέον ενημερωμένη σήμερα ερμηνεία της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας μέχρι και με τον ν. 4462/2017 (Α΄ 39/28.3.2017). Ο συγγραφέας, με μια πολυετή και αδιάλειπτη επαφή και ενασχόληση με το δίκαιο που διέπει τα δασικά οικοσυστήματα και έχοντας συμμετάσχει ως νομικός σε σημαντικές συνεργασίες που αφορούν τον δασικό χώρο, συμβάλλει με το έργο του αυτό στην ερμηνεία του συνόλου του Δασικού Δικαίου και του Δικαίου Περιβάλλοντος (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο, σχέση Κτηματολογίου με Δασικό Δίκαιο). Το βιβλίο περιλαμβάνει νομολογία όλων των βαθμίδων των Ελληνικών δικαστηρίων καθώς και οδηγίες για τη νέα διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά την ανάρτηση δασικών χαρτών.