Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Η μελέτη αρχειακού υλικού αποκάλυψε ένα υλικό που αναδείκνυε τόσο τις εθνικές όσο και τις παιδαγωγικές διαστάσεις αυτής της προσπάθειας, η οποία αποσκοπούσε στον πιο στενό έλεγχο της μειονοτικής εκπαίδευσης. Το υλικό αυτό ταξινομήθηκε, συνδέθηκε με το παρελθόν της μειονοτικής πολιτικής και εντάχθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης μειονοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής της περιόδου 1967-1974 και με τα πολιτικά συμφραζόμενά του. Αυτό επέτρεψε να καταλήξουμε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη διαχρονική επιρροή του γεγονότος στη διαχείριση της μειονοτικής εκπαίδευσης.