Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Μάρκτετινγκ- πωλήσεις και αγοραστική συμπεριφορά

Η μικροαστική τάξη είναι η κοινωνικοοικονομική τάξη, στην οποία ανήκουν οι περισσότεροι από εμάς. Αποτελούμαστε από ετερογενή κοινωνικά στρώματα που προήλθαν από τους παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών και από νέα στρώματα που δημιούργησε η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ικανοποίηση των πολλαπλασιαζόμενων αναγκών μας. Η ένωση των διαφορετικών αυτών στρωμάτων είναι φτιαγμένη από αρνήσεις και αντιφάσεις. Δεν είμαστε ούτε πλούσιοι, ούτε φτωχοί, αλλά είμαστε περισσότεροι κι από τους μεν και από τους δε. Ορίζουμε το 72,8% της αγοράς, η οποία αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις μικροαστών πωλητών που πουλάνε σε μικροαστούς αγοραστές.