Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ένδικα βοηθήματα στη διοικητική δίκη

Με την νέα επίτομη έκδοση "Ένδικα βοηθήματα στη Διοικητική Δίκη" παρουσιάζονται τα ένδικα βοηθήματα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η διάταξη της σχετικής ύλης παρακολουθεί τα επιμέρους ένδικα βοηθήματα και ειδικότερα την αίτηση ακυρώσεως κατά ατομικής διοικητικής πράξης, την αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής διοικητικής πράξης, την προσφυγή κατά ατομικής διοικητικής πράξης, την φορολογική και την κοινωνικοασφαλιστική προσφυγή, καθώς επίσης και την ανακοπή κατά πράξης διοικητικής εκτέλεσης. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει σχετική νομοθεσία επικαιροποιημένη με τους Νόμους που επηρεάζουν τη διοικητική δίκη και ιδίως τους Ν 3900/2010, 4055/2012, 4274/2014, 4446/2016 και 4465/2017, καθώς επίσης και τον προσφάτως ψηφισθέντα Ν 4509/2017, οι οποίοι επέφεραν σημαντικές τροποποιήσεις στη διοικητική δικονομία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Επιπλέον, στο έργο παρουσιάζονται με ενδελεχή ανάλυση τα ένδικα βοηθήματα που αφορούν στις φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές, τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές από τον μνημονιακό νομοθέτη. Σε κάθε κεφάλαιο παρατίθενται εισαγωγικά σχόλια, όπως επίσης και επισημάνσεις που διευκολύνουν τον αναγνώστη. Το έργο περιλαμβάνει νομολογία εμπλουτισμένη με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ταξινομημένη θεματικά. Επιπλέον στο τέλος κάθε ενότητας περιλαμβάνεται αρθρογραφία και βιβλιογραφία καθώς και πρακτικά, χρήσιμα υποδείγματα που πλαισιώνουν την ύλη του διοικητικού δικαίου.