Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Πληροφορική και εργατικό δίκαιο

Το παρόν έργο "Πληροφορική και Εργατικό Δίκαιο" αποτελεί τη σύνοψη των εισηγήσεων και των παρεμβάσεων του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο έλαβε χώρα στην Τρίπολη στις 7 Οκτωβρίου 2017. Στο συνέδριο αυτό έλαβαν μέρος επιφανείς νομικοί καταθέτοντας την επιστημονική τους άποψη για το πώς και σε ποιο βαθμό έχουν επηρεαστεί και εξακολουθούν να επηρεάζονται οι εργασιακές σχέσεις από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής, δίνοντας την ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος και να συναχθούν εποικοδομητικά πορίσματα. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν κρίσιμα και ενδιαφέροντα ζητήματα σχετικά με τη σχέση πληροφορικής και εργατικού δικαίου, την τηλεργασία, τα ζητήματα προστασίας των crowdworkers στην παροχή της ψηφιακής εργασίας, τον χρόνο εργασίας στην ψηφιακή εποχή, την ηλεκτρονική απασχόληση μισθωτού εκτός χρόνου εργασίας, τους κινδύνους για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων από τη χρήση συστημάτων πληροφορικής, την υγεία και ασφάλεια στην ψηφιακή εποχή, τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για τις εργασιακές σχέσεις, την πρόσβαση και τον έλεγχο του εργοδότη στους Η/Υ των εργαζομένων του, τον εργοδοτικό έλεγχο με ηλεκτρονικά τεχνικά μέσα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη σχέση εργασίας, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της κοινωνικής ασφάλισης, τις επιπτώσεις των εξελίξεων στον κλάδο των ΤΠΕ στις αγορές εργασίας και τη σχέση ρομποτικής και δικαίου. Στο τέλος της εκδήλωσης, απονεμήθηκε στον Ομότιμο Καθηγητή Εργατικού Δικαίου του ΑΠΘ, κ. Ι. Κουκιάδη, ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους της ΕΔΕΚΑ από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚΑ, τον Καθηγητή Εργατικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, κ. Κ. Παπαδημητρίου.