Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Επιτομή φορολογικού δικαίου

Στο παρόν έργο "Επιτομή Φορολογικού Δικαίου" επιχειρείται η συστηματική παρουσίαση της βασικής ύλης του φορολογικού δικαίου, επικαιροποιημένη με τις τελευταίες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Αναλύονται με ευσύνοπτο -κατά το δυνατόν, ενόψει της έκτασης της ύλης και των επιμέρους φορολογιών- τρόπο όλα τα επιμέρους φορολογικά αντικείμενα, όπως η φορολογία εισοδήματος, ο ΦΠΑ και η έμμεση φορολογία, η φορολογία χαρτοσήμου, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, η φορολογία ακινήτων, η φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και η φορολογία πλοίων. Παράλληλα, παρουσιάζονται η ισχύουσα φορολογική διαδικασία και οι βασικές δικονομικές διατάξεις των φορολογικών διαφορών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις βασικές αρχές του φορολογικού δικαίου, στις σχετικές συνταγματικές διατάξεις καθώς επίσης και στα κύρια και επίκαιρα ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου. Τέλος, ειδική μνεία γίνεται σε νέους φόρους που έχουν επιβληθεί με πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και στο νόμο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το φορολογικό δίκαιο, όπως οι δικηγόροι, οι λογιστές, καθώς και όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ορισμένες βασικές γνώσεις του φορολογικού δικαίου.