Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ανάλυση - ερμηνεία κυρώσεων κώδικας φορολογικής διαδικασίας

Περιέχει: Ανάλυση - Ερμηνεία με τη μορφή ερώτηση - απάντηση σε: - Διοικητικές και ποινικές φορολογικές κυρώσεις - Πρόστιμα. Εγκλήματα φοροδιαφυγής - Ενδικοφανείς προσφυγές - Παραγραφή - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων - Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων Διατάξεις και πλήρη κωδικοποίηση του συνόλου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) - Ενημερωμένο μέχρι το ν. 4537/15-5-2018 - Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο - Πίνακας Περιεχομένων