Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Η ευέλικτη ζώνη στην προσχολική εκπαίδευση

Στο παρόν βιβλίο, το οποίο αποτελεί μια θεωρητική μελέτη, αναδεικνύεται η επιτυχημένη υλοποίηση της Ευέλικτης Ζώνης στην Προσχολική Εκπαίδευση, η οποία γενικεύτηκε σε όλα τα νηπιαγωγεία τη σχολική χρονιά 2005-2006. Συγκεκριμένα, αναδεικνύονται ως βασικά συστατικά στοιχεία της επιτυχίας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η παιδαγωγική σχέση που αναπτύχθηκε με τα παιδιά. Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τα παιδιά επέλεξαν θέματα, χρησιμοποίησαν μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας διερευνητικής κατεύθυνσης, οι οποίες πήραν συχνά τη μορφή οργανωμένων «σχεδίων εργασίας». Τα «σχέδια εργασίας» αποτελούν μια γνήσια διαθεματική προσέγγιση, όπου καταλύονται τα όρια των γνωστικών περιοχών και είναι η καταλληλότερη για το νηπιαγωγείο. Επίσης, ο εκπαιδευτικός αναδείχθηκε αναπόφευκτα, ως παράγοντας-κλειδί της επιτυχίας της καινοτομικής εφαρμογής και αυτό δημιουργεί την ανάγκη για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ενεργό συμμετοχή τους σε καινοτόμες προσεγγίσεις και στο σχεδιασμό των μελλοντικών Αναλυτικών Προγραμμάτων.