Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις πολυκατοικίας

Αυτό το βιβλίο Απευθύνεται πρωτίστως σε Διαχειριστές και Συνιδιοκτήτες, αλλά αποτελεί πολύτιμο επαγγελματικό βοήθημα για Δικηγόρους που ασχολούνται με διαφορές οροφοκτησίας. Είναι ένας πλήρης οδηγός για ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και διαχειριστές πολυκατοικίας, που μπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Περιέχει σε απλή γλώσσα την ισχύουσα νομοθεσία και σημαντικές αποφάσεις δικαστηρίων για θέματα συνιδιοκτησίας, καθώς και τις στοιχειώδεις οικονομοτεχνικές γνώσεις που συνιστάται να διαθέτουν οι διαχειριστές και όλοι όσοι συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, προκειμένου: - Να αντιλαμβάνονται σωστά και να ασκούν νομότυπα το θεσμικό τους ρόλο. - Να συμβάλλουν συνυπεύθυνα και αλληλέγγυα στην εμπορική, δομική και κοινωνική αναβάθμιση του κτιρίου. - Να αποφασίζουν με αντικειμενικά κριτήρια, στοχεύοντας στην επίτευξη ποιοτικών συνθηκών διαβίωσης σε όλο το κτίριο και για όλους τους συνιδιοκτήτες και ενοίκους. Προσφέρει μια απόλυτα καινοτομική προσέγγιση στη διαχείριση πολυκατοικιών, προτείνοντας αποτελεσματικά εργαλεία management - ειδικά προσαρμοσμένα σε πολύ-κατοικίες - για τον καθορισμό και την επίτευξη ποιοτικών στόχων με το μικρότερο δυνατό κόστος, όπως: - προγραμματισμό τακτικής και έκτακτης συντήρησης με ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών, - τρόπους μείωσης των δαπανών κοινοχρήστων, διατηρώντας ταυτόχρονα το κτίριο σε καλή κατάσταση, - νομότυπη και αδιατάρακτη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων, - αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση: α) των εισηγήσεων στις Γενικές Συνελεύσεις, β) των προσφορών από δυνητικούς προμηθευτές, γ) της προτεραιότητας των εργασιών συντήρησης, δ) του έργου του εκάστοτε διαχειριστή, κ.α.