Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Εγγραμματισμός στα μέσα: Media Literacy

Τι θα πει Media Literacy; Σε τι χρησιμεύει; Πώς λειτουργεί; Σε μια εποχή όπου η λειτουργία των Μέσων επικαθορίζει κατά πολύ τη συμμετοχή στην δημόσια σφαίρα, όπου οι πληροφορίες και οι επεξεργασίες τους παίρνουν όλο και πιο διαφοροποιημένη μορφή, ο αναγνώστης/θεατής/συμμετέχων στον ψηφιακό κόσμο χρειάζεται μια πιο συνειδητοποιημένη προσέγγιση για να επιλέγει ή να απορρίπτει, να ταξινομεί, να διακρίνει, να αξιολογεί, να ενσωματώνει στη δική του εμπειρία το υλικό των Μέσων. Τι είναι, τελικά ο εγγραμματισμός (ή γραμματισμός, ή αλφαβητισμός ή, σε μια διαφορετική προσέγγιση, η εκπαίδευση) στα Μέσα; Ειναι η απόκτηση βασικών ικανοτήτων κατανόησης της πληροφορίας - ιδίως στην ψηφιακή μας εποχή - με όποιον τρόπο κι αν προσφέρεται αυτή. Όταν όλοι αναφέρονται (συχνά κατά το δοκούν...) σε fake news, όταν η ίδια η ιδιότητα του πολίτη κρίνεται από τη δυνατότητα διάκρισης στην χρήση των Μέσων, η προσέγγιση του εγγραμματισμού - και μάλιστα στα πλαίσια της εκπαίδευσης - προσλαμβάνει καθοριστική σημασία.