Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Γενικές συνελεύσεις πολυκατοικίας

Η ομαλή και νομότυπη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα διαβίωσης όλων των ενοίκων, στην κατάσταση του κτιρίου και στην εμπορική αξία των ξεχωριστών ιδιοκτησιών. Αυτό το βιβλίο - ΕΙΝΑΙ ένας πλήρης οδηγός για τη νομότυπη οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων, με στόχο τη λήψη έγκυρων και κατάλληλων αποφάσεων, προς όφελος όλων των συνιδιοκτητών. - ΠΕΡΙΕΧΕΙ σε απλή γλώσσα όλες τις θεσμικές προβλέψεις για τη νομότυπη διεξαγωγή μιας Γενικής Συνέλευσης: σύγκληση, απαρτία, πρόσκληση, πλειοψηφία, θέματα ημερήσιας διάταξης, δικαίωμα συμμετοχής. - ΕΞΗΓΕΙ όλες τις θεσμικές προϋποθέσεις για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων. - ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ δοκιμασμένες διαδικασίες και υποδείγματα για: 1) τη συμμόρφωση με τις θεσμικές προϋποθέσεις λήψης έγκυρων αποφάσεων, 2) τη σύνταξη και υπογραφή σωστών πρακτικών, 3) τον προσχεδιασμό μέρους των πρακτικών, 4) την αποτελεσματική ενημέρωση των συνιδιοκτητών πριν από μια Γενική Συνέλευση, 5) τη διεξαγωγή επιτυχημένων Γενικών Συνελεύσεων, με τη συνδρομή Προέδρου και Γραμματέα και 6) την ενημέρωση των συνιδιοκτητών για τις αποφάσεις μιας Γενικής Συνέλευσης.