Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Βιβλίο οφειλών κοινοχρήστων πολυκατοικίας

Το βιβλίο αυτό: - Αποτελείται από ένα εγχειρίδιο και ένα CD. - Αποσκοπεί να προσφέρει μια αξιόπιστη και τυποποιημένη μεθοδολογία για τη συνεχή παρακολούθηση των οφειλών κοινοχρήστων από τον εκάστοτε διαχειριστή, η οποία έχει καθοριστική επίπτωση στη διατήρηση της πολυκατοικίας σε καλή κατάσταση και βιώσιμη από οικονομική άποψη. Η προτεινόμενη τυποποιημένη μεθοδολογία επιτρέπει σε όποιον αναλαμβάνει τη διαχείριση, να συνεχίσει την αρχειοθέτηση και ενημέρωση των σχετικών εγγράφων, έτσι ώστε η διαχείριση των οφειλών κοινοχρήστων να παραμένει διαχρονικά αποτελεσματική. Τι περιέχει το εγχειρίδιο: - Υποδείξεις για την οργάνωση του αρχείου των οφειλών κοινοχρήστων στο οποίο πρέπει να φυλάσσονται οι αποδείξεις είσπραξης, καθώς και οι αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστά-σεις οφειλών. - Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων καταγραφής των οφειλών ανά διαμέρισμα και ανά έτος, καθώς και για όλη των πολυκατοικία. Τι περιέχει το CD: Το CD περιέχει όλα τα αρχεία που χρειάζονται για τη δημιουργία του Βιβλίου Οφειλών Κοινοχρήστων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.