Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Δαπάνες επιχειρήσεων

- Θεματική πρακτική ανάλυση. - Λογιστικές διαφορές. - Γενικές αρχές έκπτωσης των δαπανών, παραγωγικότητα και αυτοτέλεια των χρήσεων. - Κατάλληλα δικαιολογητικά δαπανών και τρόπος πληρωμής. - Έξοδα μισθοδοσίας, κίνησης, φιλοξενίας, εκδηλώσεων, αυτοκινήτων, τηλεφωνίας, διαφημίσεων, ακινήτων, ασφαλίστρων, μελών ΔΣ, τόκων, προστίμων, δωρεών, δαπανών ψυχαγωγίας, προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, δωρεών, χορηγιών κ.λπ. - Αμοιβές σε είδος, Ζημιές. Προβλέψεις. Αποσβέσεις. Επισφαλείς πελάτες. - Συνδυαστική ερμηνεία διατάξεων βασιζόμενη σε νομολογία, αποφάσεις και εγκυκλίους. - Αναλυτικό αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο.