Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ηλεκτρικές μηχανές

Το σύγγραμμα απευθύνεται κυρίως σε διδάσκοντες και διδασκόμενους τμημάτων ηλεκτρολόγων μηχανικών και συγγενικών ειδικοτήτων, αλλά και μηχανολόγων μηχανικών. Ταυτόχρονα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και για κάθε εργαζόμενο επαγγελματία βιομηχανικών εγκαταστάσεων και χώρων παραγωγής ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς. Είναι αποτέλεσμα της πολυετούς διδασκαλίας του συγγραφέα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οργανώνεται σε δύο μέρη, στα οποία περιγράφονται οι γενικές έννοιες και τα βασικά στοιχεία ηλεκτρομαγνητισμού, καθώς και τα κατασκευαστικά στοιχεία των μετασχηματιστών, των μηχανών συνεχούς ρεύματος, των σύγχρονων και των ασύγχρονων μηχανών, με στόχο την κατανόηση της δομής τους. Στο τέλος κάθε μέρους περιλαμβάνονται ασκήσεις και προβλήματα (με προτεινόμενες λύσεις) για πρακτική εξάσκηση.