Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Χρηματοοικονομική διοίκηση

Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με κατανοητό τρόπο, έτσι ώστε να λύνει και όχι να δημιουργεί απορίες. Δεν περιγράφει μόνο τι δουλειά κάνουν οι οικονομικοί διευθυντές μιας επιχείρησης και γιατί, αλλά και πώς θα πρέπει να την κάνουν, έτσι ώστε να μεγεθύνουν την αξία της επιχείρησής τους. Η 2η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου, το οποίο πρωτοεκδόθηκε το 2008, είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας αναμόρφωσης, εμπλουτισμού, επικαιροποίησης και βελτίωσης του περιεχομένου του, με σκοπό τη διευκόλυνση του αναγνώστη στη μελέτη του. Η μεγάλη αποδοχή την οποία έτυχε η προηγούμενη έκδοση από μεγάλο αριθμό αναγνωστών, εκτός από το ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το βιβλίο, δημιουργεί την υποχρέωση και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης και επικαιροποίησης του. Αυτό το έργο επιτελεί και η παρούσα 2η έκδοση. Η 2η έκδοση, όπως και η προηγούμενη, αντανακλά τις εμπειρίες από τη μακρά θητεία των συγγραφέων τόσο στη διδασκαλία της θεωρίας και πρακτικής της Χρηματοοικονομική Διοίκησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων, όσο και από την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως στελεχών και συμ­βούλων μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.