Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Τεκτονικό δίκαιο

Είναι αληθές ότι στην νομική βιβλιογραφία δεν απαντάται πόνημα, που να έχει, ως αντικείμενο, το Τεκτονικό Δίκαιο. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι η τεκτονική κοινότητα, για λόγους που δεν χρειάζεται εδώ να αναφερθούν, έχει θεωρηθεί, ως μια sui generis προς τις ελληνικές παραδόσεις κοι νότητα. Αυτή η άποψη ενισχύεται και από το γεγονός ότι έχει μεταφρασθεί εσφαλμένα η γαλλική λέξη "maconnerie". Η λέξη αυτή στην ελληνική γλώσσα σημαίνει "τεκτονισμός" και προ έρχεται από την γαλλική λέξη "macon", που σημαίνει τέκτων. Στην Ελλάδα η μεν λέξη "maconnerie" είχε μεταφρασθεί με την λέξη "μασσωνισμός" ή "μασονισμός", η δε λέξη "macon" είχε μεταφρασθεί με την λέξη "μασόνος". Αυτές οι λέξεις απέκτησαν την έννοια της "κλειστού μυστηριακού και μυστικιστικού κύκλου οργάνωσης των μελών", που αλληλοϋποστηρίζονται και που ενώνουν τις οικονομικές και άλλες δυνάμεις τους, προκειμένου να ποδηγετούν κυβερνήσεις ή κυβερνητικές συνθέσεις οργάνων.