Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Διοίκηση παραγωγής και επιχειρησιακών λειτουργιών

Περιέχει: Εισαγωγή στη διοίκηση παραγωγής και επιχειρησιακών λειτουργιών, μέρος πρώτο: προγραμματισμός παραγωγής, βασικός προγραμματισμός παραγωγής, προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών, προγραμματισμός δυναμικότητας, μέρος δεύτερο: έλεγχος παραγωγής, επισκόπηση του μεθοδολογικού πλαισίου just - in - time, βασικές πολιτικές ελέγχου παραγωγής τύπου έλξης, προσαρμοστικές πολιτικές ελέγχου παραγωγής τύπου έλξης, συγκριτική αξιολόγηση πολιτικών ελέγχου παραγωγής τύπου έλξης, μέρος τρίτο: χρονοπρογραμματισμός εργασιών, χρονοπρογραμματισμός εργασιών σε μια μηχανή, χρονοπρογραμματισμός εργασιών σε m παράλληλες μηχανές, χρονοπρογραμματισμός εργασιών σε m μηχανές σε σειρά, δυναμικός χρονοπρογραμματισμός εργασιών, μέρος τέταρτο: έλεγχος αποθεμάτων, βασικό μοντέλο σταθερής ποσότητας παραγγελίας, έλεγχος αποθεμάτων για σταθερή και ανεξάρτητη ζήτηση, πέμπτο μέρος: υπολογιστικές μέθοδοι στη διοίκηση παραγωγής και λειτουργιών, ποσοτικές μέθοδοι προβλέψεων, προσομοίωση στη διοίκηση παραγωγής και λειτουργιών, στοχαστικές διαδικασίες στη διοίκηση παραγωγής και λειτουργιών, εφαρμογές αλυσίδων markov στη διοίκηση παραγωγής και λειτουργιών, εφαρμογές στις γλώσσες προγραμματισμού c++ και matlab, απαντήσεις ερωτήσεων κατανόησης με μονό αύξοντα αριθμό, λύσεις ασκήσεων, βιβλιογραφία, ευρετήριο