Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Το έργο "Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης" προσεγγίζει ερμηνευτικά και ιστορικά τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης και παρουσιάζει την οικονομική του λειτουργία. Ειδικότερα παρουσιάζει: - Τις πηγές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης - Την έννοια και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση - Τα είδη της κοινωνικής ασφάλισης - Την ένδικη προστασία των ασφαλισμένων - Την έννοια και τα είδη των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών - Τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, επιδομάτων κ.ά. παροχών Το έργο έχει λάβει υπόψη τις αποφάσεις εκείνες της Ολομέλειας του ΣτΕ με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές βασικές διατάξεις του Ν 4387/2017 και ακυρώθηκαν κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτόν. Το έργο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους δικηγόρους που ασχολούνται στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τους νομικούς συμβούλους κοινωνικοασφαλιστικών φορέων.