Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


When Night Lost Dawn

In the vast kingdom of King Time, his twin daughters, Night and Dawn, were constantly arguing about who is the dearest to the people.Then one morning Dawn disappears. Night uses this unexpected opportunity in her being the only precious princess in the kingdom. As King Time desperately searches for his missing daughter, plunged in grief, Night begins to feel very lonely without her sister. The world seems completely different to her now that she is the only one who reigns the world. Will the universe be forever wrapped up in the darkness of Night, or will the light of Dawn bring back its colors?