Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος (1928-2008)

[set δύο τόμων] Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να εξιστορήσει αναλυτικά τις προσπάθειες της Τράπεζας της Ελλάδος για επίτευξη νομισματικής ισορροπίας και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης οικονομίας της Ελλάδος από το 1928 έως το 2008. Απώτερος στόχος της είναι η παρακολούθηση της ιστορίας της Τράπεζας κατά την εν λόγω περίοδο και η μέσω αυτής ανάδειξη των σημαντικότερων σταθμών στην εξέλιξη της οικονομικής ιστορίας και του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδος. Η έκδοση συνοδεύεται από ψηφιακό δίσκο, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις εκθέσεις του Διοικητή που αφορούν τα έτη 1928-2008 και υποβλήθηκαν στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Τράπεζας.