Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Υποδείγματα γενικού ενοχικού δικαίου

Το έργο Υποδείγματα Γενικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνει 73 δικόγραφα που καλύπτουν την ύλη του Γενικού Ενοχικού Δικαίου, συνιστώντας έναν ολοκληρωμένο και πλήρη πρακτικό οδηγό του Ενοχι­κού Δικαίου. Δεκατέσσερις αξιόλογοι νέοι συνάδελφοι, όλοι τους επίλεκτοι της πράξης, επιμελήθηκαν μια σειρά δικογράφων, ήτοι αγωγών, προτάσεων, αιτήσεων, εξώδικων δηλώσεων κ.λπ., που άπτονται της ύλης του Γενικού Ενοχικού και που σχετίζονται με υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τα δικαστήρια. Η ύλη του έργου διαιρείται σε οκτώ (8) ενότητες-κεφάλαια: εκπλήρωση παροχής, ενοχή εις ολόκληρον, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής, απόσβεση ενοχών, αρραβώνας και ποινι­κή ρήτρα, αποζημίωση, συμμετοχή τρίτων στην ενοχή (εκχώρηση, αναδοχή χρέους, σύμ­βαση υπέρ και εις βάρος τρίτου) και ευθύνη (συμβατική και αδικοπρακτική). Κάθε δικό­γραφο συνοδεύεται από επιστημονικές παρατηρήσεις με αναφορές στη θεωρία και την πρόσφατη νομολογία, καθώς και με γενικές κατευθύνσεις για τον τρόπο επίλυσης επι­μέρους ή ανάλογων προβλημάτων, ενώ αναλύονται διεξοδικά και διάφορα δικονομικά ζητήματα, όπως η αρμοδιότητα, η αοριστία, η βάση της αγωγής, το βάρος απόδειξης, οι ενστάσεις, το δεδικασμένο κ.ά. Με τον τρόπο αυτόν ο νομικός της πράξης θα μπορέσει να διεισδύσει εύκολα και γρήγορα στο νομικό ζήτημα που επείγεται να λύσει. Και το βιβλίο αυτό, μαζί με τα υπόλοιπα κυκλοφορούντα της σειράς "Υποδείγματα Αγωγών Αστικού Δικαίου", θα αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμμαχο του μαχόμενου δικηγόρου και εν γένει νομικού της πράξης.