Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Η Θεοτόκος και το θαύμα της Χριστού γεννήσεως

"Εν δε τω μηνί τω έκτω, λέει, απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, η όνο- μα Ναζαρέτ, προς παρθένον μεμνηστευμένην ανδρί, ω όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαυίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ" (α' 26- 27). Δηλαδή: Κατά τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ απεστάλη από τον Θεό ο αρχάγγελος Γαβριήλ σε μία πόλη της Γαλιλαίας, που λεγόταν Ναζαρέτ, προς μία κόρη αρραβωνιασμένη με άντρα, του οποίου το όνομα ήταν Ιωσήφ. Και η κόρη αυτή καταγόταν από το γένος του Δαβίδ. Και το όνομα της κόρης ήταν Μαριάμ.