Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ιστορία της Εγγύς Ανατολής (Ζ΄-ΙΣ΄ αιώνας)

Το βιβλίο παρουσιάζει και ερμηνεύει την ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Εγγύς Ανατολής στο πλαίσιο της αραβοϊσλαμικής ιστορίας από τις απαρχές του Ισλάμ (τέλη 6ου αιώνα) μέχρι την οθωμανική κατάκτηση της περιοχής και την ενσωμάτωσή της στο Οθωμανικό Κράτος (1517). Ο συγγραφέας βασιζόμενος σε πρωτότυπες πηγές και επιχειρώντας μια ερμηνεία εκ των έσω της αραβοϊσλαμικής ιστορίας, αφηγείται και αναλύει τις εξελίξεις που μετέτρεψαν μια μικρή, τοπική κοινότητα πιστών σε μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές και κρατικές οντότητες που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Επικεντρώνει την ιστορική έρευνά του στα γεγονότα και τους μετασχηματισμούς που αφορούν λαούς, κοινωνίες και κράτη στην Εγγύς Ανατολή. Το βιβλίο φιλοδοξεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ελληνόφωνων σπουδαστών και μελετητών της ιστορίας της Εγγύς Ανατολής κατά τους μεσαιωνικούς και τους πρώιμους νεώτερους χρόνους. Αποτελεί ένα χρήσιμο και έγκυρο εργαλείο για τη μελέτη και την έρευνα στο πεδίο των μεσανατολικών σπουδών στην Ελλάδα.